Sunday 20 June 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > กู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรง่ายๆ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความมั่นคงในชีวิต

กู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรง่ายๆ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความมั่นคงในชีวิต

11 January 2021 เปิดอ่าน 1,001 ครั้ง

บ้านหรือที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษย์ ซึ่งในประเทศไทยเองยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่มีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอในการที่จะซื้อบ้านซักหลังเป็นของตัวเอง โครงการบ้านเอื้ออาทร ก็ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่จะนึกถึงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย หนึ่งในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ที่รัฐบาลจัดทำขึ้น โดยการแต่งตั้งการเคหะแห่งชาติ ช่วยเหลือคนไทยให้มีที่อยู่อาศัย มีพร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งมีการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ Za.in.th จึงนำสินเชื่อของสองธนาคารนี้มาแนะนำกัน

โครงการบ้านเอื้ออาทรธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการบ้านเอื้ออาทรธนาคารอาคารสงเคราะห์ วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดในโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น วงเงินไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลัก (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) หรือผู้กู้ร่วมรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (โดยธนาคารจะนับอายุของผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่าเป็นหลัก) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องยื่นแบบจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติก่อน หรือการเคหะพื้นที่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ดูแบบบ้านและที่ตั้งโครงการได้ที่ www.nhanet.or.th หรือโทร call center 1615 กด 2 หรือกองบริหารการขาย การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2351-6928 , 0-2351-6816 เมื่อได้รับสิทธิเช่าซื้อแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงจัดส่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการในขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อไป

คุณสมบัติของผู้ซื้อ และขั้นตอนการซื้อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร ในการซื้อหรือเช่าบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้นมีการกำหนดลักษณะคุณสมบัติและกำหนดวิธีการจองเพื่อซื้อบ้านได้ ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร

โครงการบ้านเอื้ออาทรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อบ้านเอื้ออาทรเพื่อจะได้เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยตรง คุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่
–  มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ
–  รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน
–  ไม่ติด Blackl List หรือไม่ติดเครดิตบูโร กับสถาบันการเงิน

สถานที่จองบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร

สามารถจองได้ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่
– สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
– สำนักงานขาย / ศูนย์ขาย / สำนักงานเคหะจังหวัด
– จองทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://house.nha.co.th

ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องยื่นแบบจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติก่อน หรือการเคหะพื้นที่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ดูแบบบ้านและที่ตั้งโครงการได้ที่ www.nhanet.or.th หรือโทร call center 1615 กด 2 หรือกองบริหารการขาย การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2351-6928 , 0-2351-6816 เมื่อได้รับสิทธิเช่าซื้อแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงจัดส่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการในขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อไป

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน