Tuesday 20 October 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อธนาคารยูโอบี เพื่อธุรกิจ SME’s สินเชื่อเพื่อกิจการ เสริมสภาพคล่อง สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจ

สินเชื่อธนาคารยูโอบี เพื่อธุรกิจ SME’s สินเชื่อเพื่อกิจการ เสริมสภาพคล่อง สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจ

17 September 2020 เปิดอ่าน 115 ครั้ง

ธนาคารยูโอบี คือ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า กลุ่มธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ธนาคารยูโอบี รู้จักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจในของเอเชียเป็นอย่างดี จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับคู่ค้าสำคัญในภูมิภาค ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งสำหรับบุคคลธนกิจ วาณิชธนกิจ บรรษัทธนกิจ และตราสารหนี้ Za.in.th ขอแนะนำสินเชื่อสำหรับธุรกิจมีสินเชื่อแบบใดกันบ้างไปดูกันเลย

ยูโอบี บิสมันนี่ โดยธนาคารยูโอบี

ยูโอบี บิสมันนี่ สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุด ประสบความสำเร็จได้ตรงใจคุณ วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ ตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)) ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan) ผ่อนชำระยาวนานถึง 4 ปี คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี

ยูโอบี บิสพร็อพเพอร์ตี้ โดยธนาคารยูโอบี

ยูโอบี บิสพร็อพเพอร์ตี้ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหาเงินทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น อาคารโรงงาน โกดังสินค้า หรือ สำนักงาน ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระคืนสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ บริการด้านสินเชื่อหลากหลาย วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan) วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คุณสมบัติผู้กู้ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
พิเศษ! เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายมาตราการบัญชีเล่มเดียว ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารยูโอบี ด้วยบัญชีงบการเงินเดียวที่ยื่นเสียภาษีกับกรมสรรพากร จะได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขธนาคาร นอกจากนี้ท่านยังได้รับสิทธิ์ทดลองใช้บริการ UOB BizSmart เพื่อช่วยจัดการด้านระบบบัญชีและการจัดการธุรกิจให้ลูกค้า SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนาน 30 วัน

ยูโอบี บิสโซลูชั่น  โดยธนาคารยูโอบี

ยูโอบี บิสโซลูชั่น สินเชื่อเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก วงเงินสูงสุด 5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน รวมสูงสุด 40 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี บริการสินเชื่อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan) หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) สินเชื่อธุรกิจนำเข้าส่งออก (Trade Finance) คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

ยูโอบี เทรด พลัส   โดยธนาคารยูโอบี

ยูโอบี เทรด พลัส สินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจประเภทนำเข้า-ส่งออก วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ วงเงินหลัก : สินเชื่อและบริการเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ได้แก่ วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า เช่น Letter of Credit (L/C), Trust Receipt (T/R) วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก เช่น สินเชื่อ Packing Credit วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน วงเงินเสริม : สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), บริการการค้ำประกันกรมศุลกากร (L/G Custom) เป็นต้น วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท สำหรับวงเงินขออนุมัติส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ นิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ดำเนินธุรกิจที่มีการนำเข้า – ส่งออก มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555