Thursday 29 July 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์

3 September 2020 เปิดอ่าน 814 ครั้ง

รู้หรือไมว่าปัจจุบันนี้มีการเปิดโอกาสให้ชาวไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศได้ขอสินเชื่อกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่ในประเทศไทยได้แล้ว เป็นโครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ภายใต้ โครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และ บริษัท ซัน แอสเซท จำกัด เป็นการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยกำหนดเกณฑ์การกู้เฉพาะเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้กับตนเองและครอบครัว

★ วัตถุประสงค์การยื่นกู้โครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร ซึ่งทั้งหมดนั้นหมายถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

★ วงเงินและระยะเวลาผ่อนของโครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ส่วนระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลา การขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

★ อัตราดอกเบี้ยของโครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ที่ 1-2 = 3.25% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR -2.625%  ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR -0.50%  ต่อปี

★ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

★ คุณสมบัติผู้กู้โครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศหรือเป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

★ การชำระ / ค่างวดโครงการบ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ที่ต่างประเทศ ผ่านช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการร่วมกับ บริษัท ซันเกทเวย์ จำกัด

บริษัท ซัน แอสเซท จำกัด  หรือ ซัน เกทเวย์ ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร แบบ One Stop Service เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยในต่างประเทศ และชาวต่างชาติทั้งที่เป็นลูกค้ากลุ่มนักลงทุน และลูกค้าบุคคลรายย่อยที่ต้องการซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยบริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้ลูกค้ามีแหล่งสินเชื่อ (Source of Financing)ในการซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้อย่างครบวงจร ซึ่งทีมงานของเรามุ่งเน้นความสำเร็จในการช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการ อสังหาริมทรัพย์ในไทยอย่างแท้จริง

ซัน เกทเวย์  BANGKOK OFFICE (Thailand) 140/21 อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทร : 66-2-231-6799 , 66-2-231-6800 แฟกซ์ : (66)-2-231-6788 อีเมล์ : center@sunassetsthailand.com
Call Center : 66-2-231-6799 , 66-2-231-6800

★ ติดต่อสอบถามรายบละเอียดสินเชื่อ

ขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์