Friday 28 January 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > MC GROUP เพิ่มยอด Online รอการปลดล็อกดาวน์ สถานะการเงินยังแข็งแกร่ง

MC GROUP เพิ่มยอด Online รอการปลดล็อกดาวน์ สถานะการเงินยังแข็งแกร่ง

29 April 2020 เปิดอ่าน 637 ครั้ง

MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ 4 ก.ค. 2556 ลักษณะธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

Printคาดกำไรปกติไตรมาส 3Q63 ที่ 127 ล้านบาท (-65.2% QoQ, -8.7% YoY) จากผลกระทบของ COVID-19 ที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วการปิ ดศูนย์การค้าชั่วคราวในช่วงปลายเดือน มีนาคมเป็นต้นมา ส่งผลให้ร้านค้าของบริษัทในศูนย์การค้าและพื้นที่จุดขายใน Modern trade ต้องปิ ดบริการชั่วคราว ซึ่งนับเป็ นช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่ ในขณะที่ร้านที่ตั้งอยู่ภายนอกศูนย์การค้ายังคงเปิ ดให้บริการได้ขณะที่บริษัทไม่มีรายได้จากธุรกิจ Time Deco ใน 3Q63 จากที่ขายธุรกิจนี้ออกไปใน 1Q63 เราจึงคาดการณ์รายได้3Q63 ที่ 750 ล้านบาท (-33% QoQ, -23.4% YoY) โดยมียอดขายจากสินค้าหน้ากากผ้าที่เพิ่มสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ทั้งนี้ มองว่าในไตรมาส 4Q63 จะได้รับผลกระทบต่อทั้งรายได้ และผลประกอบการ จากการปิดล็อกดาวน์โดยการคาดหมายกำไร งวด 9M63 คิดเป็น 79% ของประมาณการกำไรทั้งปี

SSSG ของปีที่แนวโน้มติดลบตำมอุตสำหกรรมเราคาดจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ขยายเป็นวงกว้าง เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงกำลังซื้อที่อ่อนแอ ส่งผลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมอยู่ในระดับ 50.3 จุด ต่ำสุดในรอบ 21 ปี6 เดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 13 รวมถึงผลกระทบจากการล็อกดาวน์ซึ่งเกิดจากผลกระทบในช่วง 2H63 (งบปี ก.ค- มิ.ย) ส่งผลให้
SSSG ของทั้งปี มีผลติดลบได้ แม้ว่าในช่วง 1H63 จะมียอดขายที่ดีมี SSSG เฉลี่ย +6.5% ก็ตาม เราคาดทั้งปี SSSG ติดลบราว 3-5% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มค้าปลีก ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายซึ่งเป็นสัญญาณการบวกต่อแรงซื้อที่เริ่มกลับมา

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ระบุในบทวิเคราะห์ว่า  มองการสร้างแรงซื้อนับจากนี้มีความท้าทาย ด้วยผลของ COVID-19 ที่มีผลต่อการปิดศูนย์การค้าสินค้าขณะที่ทาง MC ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบ OMNI Channel เพิ่มยอดผู้ใช้งานในการซื้อสินค้าผ่าน ระบบ Online มากขึ้น โดยผู้บริหารรายงานผ่านสื่อยอดขายเพิ่มจากเดิม 20-30 ล้านบาทต่อเดือนเป็น 100 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังพร้อมพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่ม เราคาดประเด็นบวกจากนี้คือสถานการณ์ของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายและเห็นการปลดล็อกดาวน์แนะนำ เก็งกำไร ราคาเหมาะสมปี 2563 10 บาท (WACC ที่ 8.9%) (มีการปรับประมาณการในบทวิเคราะห์กลุ่มค้าปลีก วันที่ 1 เม.ย) เราคาดว่าในปี 2564 จะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจ ขณะที่ MC มีจุดเด่นจาก สถานะการเงินที่แข็งแกร่ง เป็น Net cash และ 2) การเป็ น Dividend Stock ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยที่8% ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันซื้อขายระดับ PE ปี 2562 ที่12.26 เท่า ราว -1SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 15.8 เท่า