Friday 24 September 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > วิธีการเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อการขอสินเชื่อเพื่อผ่านฉลุย

วิธีการเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อการขอสินเชื่อเพื่อผ่านฉลุย

3 April 2020 เปิดอ่าน 848 ครั้ง

การไม่มีหนี้ถือเป็นลาภอันประเสริฐ แต่บางครั้งความจำเป็นก็ทำให้เราต้องเป็นหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการเริ่มต้นธุรกิจ มีรายได้ที่ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน ต้องการได้สิ่งของที่มีมูลค่ามากมาใช้ล่วงหน้า เป็นหนี้จากค่ารักษาพยาบาล หนี้การพนัน หรือหนี้จากการค้ำประกันให้คนอื่นไม่ใช่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้เงินจำเป็นต้องกู้เงินขอสินเชื่อจากธนาคาร แล้วธนาคารจะให้เรากู้ได้อย่างที่ใจเราคิด เพราะการกู้เงินนั้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ กำหนดไว้ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้ารายนั้น ๆ ด้วย

มีคนไม่น้อยที่ยื่นใบสมัครสินเชื่อพร้อมหลักฐานแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน และเรื่องสำคัญที่ถือเป็นความเสี่ยงเมื่อไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ก็คือ ธนาคารจะไม่พิจารณาเงินกู้ของเราไปนานอีก 6 เดือนเลยทีเดียว ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกู้เงิน ทั้งศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกู้ของแต่ละธนาคารให้ดี และเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อม เป็นการเพิ่มโอกาสในการที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้กับเราได้มากทีเดียว

สถานะบัญชีธนาคาร

ในการที่เราจะขอสินเชื่อหลักเกณฑ์สำคัญอันดับแรกที่ธนาคารพิจารณาเพื่อปล่อยกู้ให้หรือไม่นั่นก็คือเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยสามารถดูจากรายได้ที่มั่นคงของเรา เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการหารายได้ของผู้กู้ได้ดีที่สุด

ความน่าเชื่อถือของผู้กู้

ธนาคารจะดูว่าผู้กู้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้ง รายได้ อาชีพ สถานภาพ ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะดูจากอุปนิสัย รวามไปถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจที่ผ่านมา ความซื่อสัตย์และตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเรื่องนโยบายและประวัติในการชำระหนี้ด้วย

ติดแบล็กลิสต์หรือไม่

มีการติดแบล็กลิสต์หรือไม่ อันสะท้อนถึงประวัติในการชำระหนี้ที่ผ่านมาของผู้กู้ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ธนาคารจะพิจารณาว่าจะอนุมัติเงินกู้ให้หรือไม่ ยิ่งถ้าหากมีประวัติติดแบล็กลิสต์หรือมีประวัติค้างชำระหนี้ ธนาคารก็อาจปฏิเสธเงินกู้ของเราด้วยเหตุผลนี้ได้ทันที

อายุและประวัติการทำงาน

ธนาคารจะกำหนดเกณฑ์อายุในการสมัครสินเชื่อไว้อย่างชัดเจน เช่น ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีอายุไม่เกินกว่า 60 ปีเมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้ว ประวัติการทำงานก็สำคัญ เพราะธนาคารมักดูว่าอาชีพที่ผู้กู้ทำอยู่นั้นเป็นหลักแหล่งและมั่นคงหรือไม่ ดังนั้นก่อนทำการกู้ ผู้กู้ควรพิจารณาด้วยตัวเองก่อนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่