Sunday 27 September 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนวรับ-แนวต้าน ความรู้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการซื้อขายหุ้น

แนวรับ-แนวต้าน ความรู้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการซื้อขายหุ้น

24 March 2020 เปิดอ่าน 131 ครั้ง

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเพื่อการลงทุนในการซื้อขายหุ้นนั้น แนวรับแนวต้านถือเป็นกราฟที่ให้ข้อมูลสำคัญอย่างมาก ซึ่งแนวรับแนวต้าน (SupportResistance) ในมุมมองทางด้านเทคนิค จากสมมติฐานการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น สาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง  เกิดจากความแตกต่างระหว่างความต้องการซื้อหุ้นและความต้องการขายหุ้นของคนใจตลาด ถ้าช่วงใดความต้องการซื้อหุ้นของคนในตลาดมากกว่าความต้องการขายหุ้นจะส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น  แต่ถ้าช่วงใดมีความต้องการขายของคนในตลาดมากว่าความต้องการซื้อราคาหุ้นก็จะปรับตัวลง

แนวรับ (Support)

แนวรับ หมายถึง ระดับราคาของที่หุ้นที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการซื้อเข้ามาอย่างมากหรือมีคนสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากว่าาความต้องการซื้อมีเข้ามาที่ระดับราคาที่เป็นแนวรับจำนวนมากพอ ก็จะสามารถหยุดไม่ให้ราคาปรับตัวลดต่ำลงไปกว่าระดับราคาแนวรับ และอาจจะส่งผลให้ราคาที่กำลังปรับตัวลดลงเกิดการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยการหาแนวรับนิยมหาตอนที่ราคากำลังปรับตัวลดลง

แนวต้าน (Resistance)

แนวต้าน หมายถึง แนวต้านในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีความหมายกลับกันกับแนวรับ ซึ่งคำนิยามของแนวต้าน คือ ระดับราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการขายเข้ามาอย่างมาก หรือมีคนสนใจขายเป็นจำนวนมาก ถ้าความต้องการขายมีเข้ามาจำนวนมากพอจะสามารถหยุดไม่ให้ราคาเพิ่มขึ้นไปมากกว่าระดับราคาที่เป็นแนวต้าน และอาจจะส่งผลให้ราคาที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยการหาแนวต้านนิยมหาตอนที่ราคากลับปรับตัวสูงขึ้น

ประโยชน์

ประโยชน์ของการรู้เรื่องเส้น แนวรับ และ แนวต้าน คือ หากคุณต้องการหาจุดในการเปิดสัญญา Buy หรือ สัญญา Sell ก็แค่ดูว่าราคาเข้าใกล้สู่เส้นแนวรับแนวต้านมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ก็ต้องดูพร้อมกันไปกับอินดี้ตัวอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งมันจะช่วยให้คุณมองเห็นกรอบราคาของการวิ่งไปได้อย่างชัดเจนครับ ส่วนใหญ่จึงมักจะลากทั้งเส้นแนวรับและเส้นแนวต้านไปพร้อมๆกัน

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน