Sunday 27 September 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โรงพยาบาลพระรามเก้า รายได้กิจการเพิ่มขึ้น มาจากการระบาดของโควิด-19

โรงพยาบาลพระรามเก้า รายได้กิจการเพิ่มขึ้น มาจากการระบาดของโควิด-19

25 March 2020 เปิดอ่าน 163 ครั้ง

PR9 รายงานผลการดำเนินงานทั้งปีมีรายได้รวม 2,889.7 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 284.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7  และ 80.9 ตามลำดับ สำหรับรายได้กิจการโรงพยาบาล 2,848.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้ของกิจการ สามารถแบ่งได้เป็น คนไข้ OPD IPD เพิ่มขึ้น  6 และ 4.8 ตามลำดับ สัดส่วนคนไข้ต่างชาติต่อคนไทย ที่ 16:84 และตามประเภทการชำระเงิน แบ่งเป็นชำระเงินเอง ลูกค้าประกันสุขภาพและบริษัทคู่สัญญาเพิ่มขึ้น โดยหลักเติบโตมาจากกลุ่มผู้ป่วยในโรคที่มีความซับซ้อน เนื่องมาจากการมีการเปิด step – down ward เพื่อรองรับความหนาแน่นจากผู้ป่วย ICU CCU

มีการประมาณการรายได้สำหรับกิจการโรงพยาบาลที่ 2880 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมองว่าคนไข้ opd เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 แล้วว่าการเปิดตึกใหม่ในครึ่งปีหลังเป็นส่วนของ opd แต่จากการระบาดของโรค 19 ทำให้ opd ในส่วนของโรคที่ไม่ซับซ้อนและรุนแรงเช่นผิวหนังศัลยกรรมเป็นต้นรวมถึงการลดลงของคนไข้เด็กที่ผู้ปกครองมองว่าการมาโรงพยาบาลความเสี่ยงที่เกินความจำเป็นส่งผลต่อเนื่องให้คาดการณ์คนไข้ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และคนไข้ชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 20 สัดส่วนคนไข้ต่างชาติ 12 ต่อ 88 เนื่องจากการระบาดของ Clover 19 ทำให้คนไข้ลดลงจากไทยเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรคด้านค่าใช้จ่ายต้นทุนการรักษาและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการมองว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากตึกที่เปิดได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วที่เพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับตึกใหม่ราคา 64 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสำหรับปีอยู่ที่ 221 ล้านบาท

PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 30 ต.ค. 2561 ราคาพาร์ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ลักษณะธุรกิจ บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวม ด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด พันธกิจ นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและ คุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษาและดูแลสุขภาพด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน