Saturday 8 August 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โบรกเกอร์มอง HANA, AMATA, ADVANC มีกำไรกลับมาฟื้นตัว

โบรกเกอร์มอง HANA, AMATA, ADVANC มีกำไรกลับมาฟื้นตัว

11 February 2020 เปิดอ่าน 150 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ออกบทวิเคราะห์หุ้นรายตัว 7 กุมภาพันธ์ 2563 หุ้นรายตัว เกี่ยวกับ ถือ HANA, ซื้อ AMATA และ ADVANC เราจึงทำมาให้ผู้อ่านได้อ่านแนวความเห็นเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาเพื่อการลงทุนกัน

HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)
มีการคาดแนวโน้มผลประกอบการปี 2020 กลับมาฟื้นตัว เราเชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการของ HANA จะดีขึ้นในปี 2020 โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบ 5G ทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากโครงข่าย 5G ที่เข้าไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีน ช่วยหนุนตลาดเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงแนวโน้มเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ เริ่มอ่อนค่า โดยต้นปี 2020 เงินบาทอ่อนค่าลงมา 3.23%YTD อยู่ที่ 31.26 บาทต่อเหรียญฯ (ณ วันที่ 5 ก.พ. 2020) เป็นปัจจัยหนุน HANA โปรกเอเชีย เวลท์

AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
ในปีนี้ 2020 เริ่มรับรู้รำยได้จำกนิคมฯเวียดนาม ปี 2020 บริษัทตั้งเป้าที่จะรับรู้รายได้จากนิคมฯในเวียดนามทั้ง 3 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมียอดโอนรวมกว่า 20 เฮกตาร์ (คิดเป็นราว 170 ไร่) พร้อมทั้งตั้งยอด Presales ที่ดิน จากทั้ง 3 นิคมฯ เวียดนาม จำนวน 37 เฮกตาร์ (คิดเป็น 230 ไร่) หลังจากในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมีติดปัญหาในการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่ล่าช้า รวมถึงปัญหาในการโอนกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ในช่วง 2H20 บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากการขายหุ้น 49% ของ Amata City Long Thanh 1&2 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 2,100 ล้านบาท

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิสการประมูล 5G อาจรุนแรงกว่าเราคาด
กังวลต่อการแข่งขัน 5G ที่จะจัดประมูล 16 ก.พ.2563 หลัง กสทช. ได้มีการส่งสัญญาณว่าโอเปอร์เรเตอร์ได้ให้ความสนใจในคลื่น 2600MHz และ 26GHz สูงขึ้น ซึ่งเราคาดว่าอาจส่งผลต่อราคาใบอนุญาตที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาเริ่มต้น อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่าบริษัทจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นผู้น าของอุตสาหกรรม โดยประเมินว่าบริษัทจะให้ความสนใจในการประมูลคลื่น 2600MHz และ 26GHz ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 17,000 ล้านบาท (อิงจากราคาเริ่มต้น และบริษัทได้ใบอนุญาตคลื่น2600MHz 9 ใบ และ 26GHz 1 ใบ) มองว่าเทคโนโลยี 5G จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคต แต่ยังจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์และเครื่องมือใช้งานที่รองรับระบบ 5G ยังมีจ านวนไม่มาก คาดว่ายังต้องใช้เวลา 2-3 ปี ถึงจะเห็นการใช้งานเชิงพาณิชย์