Saturday 16 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > การบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างไรให้รวย เพื่อการลงทุนในปีหน้า

การบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างไรให้รวย เพื่อการลงทุนในปีหน้า

26 December 2019 เปิดอ่าน 296 ครั้ง

พอร์ต หรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า พอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) หมายถึงการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราซื้อลงทุนไว้ที่มีตั้งแต่ 2 หลักทรัพย์ขึ้นไป ให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน หรือเป็นการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสหกรรมหรือธุรกิจ ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ และสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนว่า มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ยอมรับความเสี่ยงได้มากเพียงใดและคาดว่าต้องการได้รับผลตอบแทนเท่าไร

การบริหารพอร์ตที่ดีจะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง การมีหุ้นน้อยเกินไป ความเสี่ยงอาจจะสูง แต่การมีหุ้นมากเกินไปเราก็จะได้หุ้นเกรดรองๆลงไป ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่คาดหวังมันลดลงมาก

บางคนอาจถนัดการลงทุนที่เจาะลึกมากๆ ศึกษารายตัววิเคราะห์ความเสี่ยงรอบด้านอาจจะเหมาะกับการลงทุนหุ้นจำนวนไม่มากประมาณ 4-5 ตัว เพราะจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษา หรือบางคนอาจจะไม่ได้ศึกษาหุ้นรายตัวลึกมาก ก็เหมาะที่จะลงทุนหุ้นหลายๆตัวตั้งแต่ 5-15 ตัว โดยใช้ความรู้กว้างๆ ในอุตสหกรรมต่างๆ

วิธีการบริหารพอร์ตการลงทุน

          1. กำหนดนโยบายการลงทุน  เป็นการพิจารณาภาพรวมการลงทุนของคุณเองว่า  วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง มีอย่างไรบ้าง

          2. ศึกษาทางเลือกในการลงทุน การลงทุนแต่ละประเภทก็จะมีความเสี่ยงและผลตอบแทน ที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน และคาดการณ์หรือประเมินภาวะตลาดว่าการลงทุนแบบใดบ้างที่จะสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของคุณเอง ประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะตลาด และคาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

          3. แบ่งเงินลงทุนในแต่ละส่วน แบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ ประเภท ทั้งใน หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด ซึ่งในส่วนของเงินสดอาจจะจัดสรรค์เป็นการฝากประจำในรูปแบบต่างๆ ก็ได้  สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของคุณ ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง เพียงอย่างเดียว แต่การที่ลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายมากเกินไป ก็ทำให้วุ่นวายและไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอไป ฉะนั้น เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่คิดว่าเราเข้าใจมากพอ

          4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง หมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุน ของตนเองเป็นประจำ ตามวงรอบอาจจะเป็นทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ว่าพอร์ตการลงทุนของคุณนั้นเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของคุณหรือไม่ ได้รับผลตอบแทนตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่ รวมถึงสถานการณ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะได้ “ปรับพอร์ตการลงทุน” ของตนได้ทันท่วงที

อาจไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด แต่เชื่อได้เลยว่าการจัดพอร์ตให้มีการกระจาย ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จะช่วยสร้างผลตอบแทน โดยรวมในระดับที่คุณยอมรับได้