Friday 19 July 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

31 May 2019 เปิดอ่าน 21,633 ครั้ง

สมัครงานโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว)

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เป็นโรงงานในการดำเนินธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเส้นหมี่อบแห้ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” ไวไว และ ควิก ” บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานไปในตัวด้วย

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงาน สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 3. Management Trainee จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 4. ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 5. ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 6. หัวหน้าแผนก Key Account จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 7. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Key Account จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 8. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 9. หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 10. หัวหน้าหน่วย Trade Marketing จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 11. พนักงาน (MC) กิจกรรมพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิม.6 ขึ้นไป
 12. พนักงานกิจกรรมพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
 13. พนักงานขับรถประจำ Quick Truck จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • วุฒิปวช. ปวส.
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 14. พนักงานประจำร้าน Quick Truck จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 15. พนักงานประกอบอาหารประจำร้าน Quick Truck จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 20-40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 16. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 17. หัวหน้าแผนกพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 18. หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ 3 จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20 – 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 19. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 20. ช่างไฟฟ้า M.1 จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 21. ช่างไฟฟ้า M.2, M.3 จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์
 22. ช่างซ่อมบำรุง M.2, M.5 จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างกลโรงงาน
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 23. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิป.6 ขึ้นไป
 24. พนักงานขับรถ 6 ล้อ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.6 ขึ้นไป
  • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

วิธีการสมัครงาน

สมัครงานผ่านทาง E-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ :

คุณปวีณ์พัชญ์
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน