Wednesday 22 August 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

7 June 2018 เปิดอ่าน 10,209 ครั้ง

สมัครงานโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว)

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เป็นโรงงานในการดำเนินธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเส้นหมี่อบแห้ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” ไวไว และ ควิก ” บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานไปในตัวด้วย

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงาน สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 3. ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 4. ผู้จัดการ บริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 27-40 ปี
  • วุฒิป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 5. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 6. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 24 – 40 ปี
  • วุฒิป.ตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือที่่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 7. ผูู้ช่วย/หัวหน้าแผนก Key Account การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 8. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 9. หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 29-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 10. หัวหน้าหน่วย Trade Marketing การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 11. หัวหน้าหน่วย Special Trade การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 12. หัวหน้า(MC)กิจกรรมพิเศษ การตลาด จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 13. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิป.ตรี สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 14. ช่างไฟฟ้า M1 (วิศวกรรม M1) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิคส์
  • ประสบการณ์ 1 ปี
 15. ช่างไฟฟ้า M2, M5 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 18-21 ปี
  • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างอุตฯ/อีเล็คฯ
 16. ช่างไฟฟ้า M3 (วิศวกรรม 2) จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 17. พนักงานขับรถ Special Trade การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท2)
  • ประสบการณ์ 1 ปี
 18. พนักงานกิจกรรมพิเศษ (พีซี) การตลาด จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 19. พนักงานส่งเสริมการตลาด (พีซี) การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 20. หัวหน้าแผนก (Quick Truck, Quick Corner, Quick Terrance) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 21. พนักงานแคชเชียร์ การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 22. พนักงานขับรถ Quick Truck การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ใบขับขี่ส่วนบุคคลขึ้นไป)
 23. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วิศวกรรม2 จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 24. เช็คเกอร์คลังสำเร็จรูป 2 จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 25. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ล่ามพม่า) วางแผนการผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์
 26. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนัก/วางแผนฯ จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25 – 45 ปี
  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 27. พนักงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 18 – 35 ปี
  • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครงาน

สมัครงานผ่านทาง E-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ :

คุณปวีณ์พัชญ์
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน