Sunday 15 December 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

13 November 2019 เปิดอ่าน 24,973 ครั้ง

สมัครงานโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว)

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เป็นโรงงานในการดำเนินธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเส้นหมี่อบแห้ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” ไวไว และ ควิก ” บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานไปในตัวด้วย

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงาน สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 3. ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 4. ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 5. หัวหน้าแผนก Key Account จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 6. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Key Account จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 7. หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25 – 38 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 8. หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 9. พนักงาน (MC) กิจกรรมพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิม.6 ขึ้นไป
 10. พนักงานขับรถประจำ Quick Truck จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 11. พนักงานประจำร้าน Quick Truck จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 12. เจ้าหน้าที่การตลาด (ประชาสัมพันธ์) จำนวน  อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศฯ, ประชาสัมพันธ์, ศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 13. พนักงานส่งเสริมการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิม.3 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 14. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 15. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 16. ช่างไฟฟ้า M1,M2,M3 จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์
 17. ช่างซ่อมบำรุง M2,M4, M5 จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม
 18. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิป.6 ขึ้นไป
 19. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.6 ขึ้นไป
  • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 20. เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 – 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6, ปวช. – ปวส.
  • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 21. โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 22. เช็คเกอร์คลังสำเร็จรูป 2 จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6, ปวช. – ปวส.

วิธีการสมัครงาน

สมัครงานผ่านทาง E-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ :

คุณปวีณ์พัชญ์
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน