Saturday 17 March 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน!!! บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

8 March 2018 เปิดอ่าน 6,200 ครั้ง

สมัครงานโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว)

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เป็นโรงงานในการดำเนินธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเส้นหมี่อบแห้ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” ไวไว และ ควิก ” บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานไปในตัวด้วย

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงาน สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 3. ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 4. ผู้จัดการ บริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 27-40 ปี
  • วุฒิป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 5. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 6. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 24 – 40 ปี
  • วุฒิป.ตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือที่่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 7. ผูู้ช่วย/หัวหน้าแผนก Key Account การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 8. หัวหน้าหัวหน้าแผนก ส่งเสริมการตลาด จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 9. หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 29-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 10. หัวหน้าหน่วย Trade Marketing การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 11. หัวหน้าหน่วย Special Trade การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 12. หัวหน้า(MC)กิจกรรมพิเศษ การตลาด จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 13. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิป.ตรี สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 14. หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 15. ช่างไฟฟ้า M1 (วิศวกรรม M1) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิคส์
  • ประสบการณ์ 1 ปี
 16. ช่างไฟฟ้า M2 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 18-21 ปี
  • วุฒิ ปวช. ปวส. ไฟ้ฟ้ากำลัง
 17. ช่างไฟฟ้า M3 (วิศวกรรม 2) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
  • ประสบการณ์ 2 ปี
 18. ช่างซ่อมบำรุง (วิศวกรรโยธา M5) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิปวช. ปวส. ไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างอุตฯ/อิเล็คฯ
 19. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 19 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
  • ประสบการณ์ 1 ปี
 20. พนักงานขับรถ Special Trade การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท2)
  • ประสบการณ์ 1 ปี
 21. พนักงานขับรถคลังจ้ดส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท2)
  • ประสบการณ์ 1 ปี
 22. เจ้าหน้าที่สโตร์เคมี สูตรการผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
 23. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนัก/วางแผนฯ จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 24. เจ้าหน้าที่ร้านควิกเทอเรส สำนักกรรมการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
 25. พนักงานส่งเสริมการตลาด (พีซี) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

วิธีการสมัครงาน

สมัครงานผ่านทาง E-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ :

คุณปวีณ์พัชญ์
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน