Saturday 19 January 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) จำกัด มหาชน เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) จำกัด มหาชน เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

3 January 2019 เปิดอ่าน 6,741 ครั้ง

สมัครงาน BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธุรกิจ บีเจซีมุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามีความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน ตลอดจนสังคมโดยรวม
บีเจซี เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่า “ภาพต่อ” แต่ละชิ้นที่เราได้นำมาประติดประต่อกันนั้นคือแต่ละก้าวที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 57 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)  สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Senior Category Manager (Food)
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality, Male/Female aged between 30-40 years old.
  • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration, Marketing or related field.
  • At least 5 years in sales, marketing or category management in FMCG
  • Good command of spoken and written in English and Computer Literacy
  • Good analytical, be creative, initiative, pro-active, self-motivated and self-starter
  • Interpersonal, negotiation, and compromising skills
  • Strong team player, communication and listening skills
  • Leader , problem-solving skills, coaching and training skills
  • Good planning and management skill.
  • Quick conceptual thinker-able to grasp ideas and communicate them effectively
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 2. Application Support
  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์/การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application หรือ ERP การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MS-SQL,Oracle, DB2 or Unix เป็นต้น
  • มีประสบการณ์ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ Software
  • มีความรู้ความสามารถในโปรแกรม Windows และ MS-Office
  • มีความสามารถในการเรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานภายในองค์กรได้ดี
  • มีความสามารถในการร่วมพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ดี
  • มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • หากมีความรู้ความสามารถในการ Interface กับ Application Software ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากประสบการณ์เกี่ยวกับ Web Application: Java, .NET, Visual Studio, PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. Technical Sales Representative
  คุณสมบัติ :
  • ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ต่างประเทศ
 4. Project Engineer
  ลักษณะงาน :
  • Project planning to be in line with committed project delivery date.
  • Installation and construction management.
  • Project coordinator among customer, subcontractor and the people concerned.
  • Responsible for all project handover documents.
  • Billing and payment process among BJC,customer and subcontractor.
  • Operation and maintenance.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. Design Engineer
  ลักษณะงาน :
  • Customer site survey to find the suitable method for solar PV power system installation.
  • Design solar PV power system according to available rooftop space and connected load consumption.
  • Project cost estimation to come out with BOQand BOM.
  • Electrical drawing and engineering sheet.
  • Commissioning and engineering support.
  • Support pre-sales activity in term of technical presentation to customer.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 6. Senior IT Operation Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Sciences, Information System, or related fields.
  • Able to manage LAN/WAN with good background knowledge of TCP/IP, DNS, DHCP, IP networking protocols and Network Security.
  • Positive thinking with service-minds.
  • Fast learner, enthusiastic, Initiative and problem solving to complete and meet the target.
  • Be patient and able to work under pressure
  • Familiar in IT Service Management, analytical and project management skills under deadline.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
 7. Network Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or related.
  • At least 2-5 years of experience in Network engineer
  • IT certification and advantage.
  • Fast learner, enthusiastic, Initiative and problem solving to complete and meet the target.
  • Good interpersonal, communication and presentation.
  • Team player and can work independently.
  • Be patient and able to work under pressure
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 8. Senior Service Desk Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer science or related field.
  • Good interpersonal skill and service minded
  • Good problem solving and communication skills
  • Passion, Positive and Creative to continue development the personal skills
  • Self-motivated, active and hard-working
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 9. QAD Application Support ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Information Systems ; or related discipline is desired
  • Minimum 5 years overall IT experience
  • Functional background with system analysis and business process analysis
  • Experience in QAD business functions and configuration in Sales, Manufacturing and Supply Chain functions
  • Analyzing customer requirements and translating them into detailed specifications and test plans.
  • Developing with Progress 4GL, Report framework, Browse or other development tool are preferable.
  • Progress Database / Technical administration is advantage
  • Working QAD ERP application is a must
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 10. Account Officer ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, age between 23 – 27 years.
  • Bachelor’s Degree in Accounting.
  • Minimum 2 years experience in accounting.
  • Good command of computer skills (Ms.Excel)
  • Good experience in Accounting Software (preferable Express)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สปป. ลาว
 11. Demand Planning Executive
  คุณสมบัติ :
  • Male/Female, age between 25-30 years old
  • Bachelor’s Degree in Business Administration, Statistic, Supply Chain or relevant field
  • Proven experience as demand planning
  • Excellent knowledge of production planning
  • Working knowledge of MS Office and SAP
  • Good at math and statistics
  • Strong organizational and problem-solving skills
  • Excellent communication, analysis, and decision making abilities
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 12. Financial Analyst ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Accounting
  • Minimum of 3-5 years experience as an analyst in corporate/financial planning and analysis. Audit background is an advantage
  • Strong ability in Business Project Planning and Analysis, Business Strategy, Financial Model Analysis and Feasibility Study
  • High standard of accuracy and precision
  • Possess analytical thinking and logical thinking with high level of confidentiality, honestly and professional ethics
  • Strong presentation skill, well-organized, human relation and positive thinking
  • Computer literacy (Especially Excel and Power Point)
  • Good command of English
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 13. Finance & Accounting – AVP ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Male or female age between 35 years up
  • Bachelor’s Degree in Accounting. Master’s Degree will be advantage.
  • Minimum of 7 years accounting and financial and taxation experience (with at least 5 years at the managerial level) in a multi functional company or Consumer business
  • Having experience in ERP in manufacturing environment and cost accounting.
  • Having experience in BOI and/or agricultural accounting will be advantage.
  • Having experience in project feasibility study to propose for investment will be advantage.
  • Strong planning and business analytical skills, service-minded, open-minded, results-oriented and proactive.
  • Strong leadership, ability to manage professional staff.
  • Fluent in English communication
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
 14. HR Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female age between 27-35 years
  • Bachelor degree or higher in HR / HRM / HROD / Political Sciences or related field
  • Have minimum experience 4 years in HR functions
  • Good command of English
  • Good analytical skill
  • Computer literacy e.g. Microsoft Excel
  • Possess “can do” attitude, people-oriented person with service mind
  • Based on Big C Supercenter Head Office (Bts Chidlom)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 15. HR Executive /  HR Manager : International Business Group
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master degree in HRM or related field
  • Male / Female age not over 30 years old
  • At least experience 3 years in HR
  • Ability to prioritize and handle multiple tasks
  • Positive attitude with service-minded
  • Good communication, interpersonal skills
  • Good command of English
  • TOEIC Score minimum 700
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 16. Senior Legal Affairs Officer
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 4 ปี
  • ความรู้ในงานด้านกฎหมาย
  • ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ความรับผิดชอบสูง
  • มีไหวพริบ ปฏิภาณดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาทางกฎหมายเบื้องต้นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 17. Company Secretary Executive ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัท ในบริษัทมหาชน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ มีความละเอียดรอบคอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะการประสานงาน การติดต่อสื่อสารระดับดีมาก สามารถบริหารจัดการ และการจัดระบบเอกสารได้ดี
  • บุคลิก คล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่องานกับทุกระดับได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 18. AVP – Company Secretary & Regulatory Compliance
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุมอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
  • สามารถรักษาความลับ และเข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี
  • มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน
  • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบดี คล่องแคล่วทุกด้าน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดระบบเอกสารได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 19. Project Manager (Pharmaceutical)
  คุณสมบัติ :
  • Male / Female, Age 30-40 years old
  • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Pharmaceutical Sciences
  • Able to coordinate with internal functional work stream and external stakeholders effectively
  • Experience in healthcare business for at least 1 year
  • Data evaluation and Prioritizing multi-task
  • Proactive, highly motivated, well-organized and good interpersonal skills
  • Strong leadership skills
  • Communicative competence in English language
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน BJC >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน