Saturday 17 March 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

9 March 2018 เปิดอ่าน 8,035 ครั้ง

สมัครงาน มิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือกำเนิดที่ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข็มข้นให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรา จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เอง จนกลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลมิตรผล เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Futures Trading Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด-อ่าน-เขียน ดี
  • มีความเข้าใจในกลไกตลาดสินค้าล่วงหน้า
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 2. นักวิจัยอาวุโส ด้าน Remote Sensing
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขา Remote sensing and GIS
  • มีประสบการณ์การพัฒนาอัลกอรึทึมในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล ประมาณ 3-5 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกลขั้นสูง ทั้งในแบบ Optical และ RADAR หรือ รูปแบบอื่นๆ ได้
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C+, Python และสามารถทำงานกับโปรแกรม ENVI, IDL, ArcGIS, ERDAS
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดชัยภูมิ
 3. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท ทางด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
  • มีทักษะในการบริหารบุคลากรและทีมงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
 4. HR (HRIS)
  คุณสมบัติ :
  • Minimum 3-5 years’ solid experience in HRIS.
  • Analytical & Systematic Thinking.
  • Good command of English. (require TOEIC score)
  • Proficient in Microsoft Excel, PowerPoint.
  • Positive attitude, service minded and leadership abilities.
  • Able to work upcountry.
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 5. Risk Management Executive / Officer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-10 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 6. จป.วิชาชีพ
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ 3  ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS  18001, CCF และระบบอัคคีภัย
  • มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
 7. เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain ( Food Service )
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / โท สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีจิตสำนึกในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 8. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ 2 – 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
  • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน