Thursday 13 December 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

26 October 2018 เปิดอ่าน 20,810 ครั้ง

สมัครงาน มิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือกำเนิดที่ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข็มข้นให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรา จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เอง จนกลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลมิตรผล เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่กำกับควบคุม Compliance
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหรือ Compliance 0-2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในสื่อสาร
  • สามารถทำงานประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 2. Business Analyst กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ /สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ อื่นๆ ตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแล
  • มีประสบการณ์ด้าน การบันทึกประชุม / งานประสานงาน / งานจัดทำเอกสารบันทึกภายใน / ทำสรุปรายงานการใช้งบประมาณ และการตรวความถูกต้องของเอกสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 3. Business Coordinator กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ / หรือ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ หรือ การประสานงานในองค์กรขนาดใหญ่
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี /แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 4. นักวิเคราะห์ (Analyst)
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม บัญชี การเงิน วิทยาศาสตร์อาหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และโครงการลงทุน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500)
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • สามารถค้นคว้างานวิจัยทั้งข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการควบคุมดูแลน้อย
  • มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 5. Executive Sales Molasses Product
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
  • สามารถมองภาพรวมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีความมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
  • สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์แผนงานขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และนำเสนอการขาย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 6. วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะ Solar Rooftop
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับภาคีวิศวกร หากมีระดับสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 7. Risk Management Executive
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 8. วิศวกรไฟฟ้า
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Solar Rooftop
  • สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อย่างน้อยภาคีวิศวกร หากมีสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 9. Personal Assistant (Marketing)
  คุณสมบัติ :
  • MBA (International Trade, Economics, Statistics or Finance) or Chartered Financial Analyst
  • Work Experience: 3-5 Years
  • Technical Training or Experience in deciphering technical market data and terminology, especially related to commodity pricing & future markets / hedging, options, swaps / structures
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 10. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel
  • มีความรู้เรื่อง พรบ.การบัญชีและภาษีอากร
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 11. วิศวกร (โยธา)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ ถอดแบบ  ประเมินราคา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี
 12. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผลิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี
 13. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนและใช้ software, programmer, website, JAVA, mysql server, sql server, delphi, PSP ได้
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 14. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
  • สามารถควบคุมงานการซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ดูแลการผลิตได้
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 15. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
  • มีทักษะในการบริหารบุคคลากรและทีมงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตผล จังหวัดกาฬสินธุ์
 16. จป. วิชาชีพ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001, CCF และระบบอัคคีภัย
  • มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตผล จังหวัดกาฬสินธุ์
 17. เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain (Food Service)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีจิตสำนักในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 18. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
  • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน