Tuesday 24 September 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

28 August 2019 เปิดอ่าน 27,663 ครั้ง

สมัครงาน มิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือกำเนิดที่ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข็มข้นให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรา จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เอง จนกลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลมิตรผล เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Personal Assistant
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือโท สาขา บริหารธุรกิจ / หรือ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ SAP
  หน้าที่ :
  • ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะระบบบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และระบบเชื่อมต่อที่มาสนับสนุนการทำงาน
  • วางแผนร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์สารสนเทศในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องในการทำงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละกลุ่มงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
 3. ผู้บริหารงานฐานข้อมูลด้านความยั่งยืน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ คอมพิวเตอร์ MIS
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล
  • สามารถทำงานประสานกับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กรได้ดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน