Tuesday 16 July 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

24 June 2019 เปิดอ่าน 27,105 ครั้ง

สมัครงาน มิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือกำเนิดที่ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข็มข้นให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรา จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เอง จนกลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลมิตรผล เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้บริหารงานฐานข้อมูลด้านความยั่งยืน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ คอมพิวเตอร์ MIS
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล
  • สามารถทำงานประสานกับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กรได้ดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 2. Personal Assistant
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือโท สาขา บริหารธุรกิจ / หรือ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 3. Sales & Marketing
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในด้านการขายและเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (หากได้ภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ ทักษะด้านงานส่งออก-นำเข้าสินค้า
  • มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน
  • มีทักษะในด้านการมองภาพรวม
  • มีทักษะในการบริหารบุคคล
  • สามารถสื่อสารภาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 5. นักวิเคราะห์ (Analyst)
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม บัญชี การเงิน วิทยาศาสตร์อาหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และโครงการลงทุน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500)
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • สามารถค้นคว้างานวิจัยทั้งข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการควบคุมดูแลน้อย
  • มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 6. Executive Sales Molasses Product
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ย
  • มีทักษะด้านของการควบคุมบริหารจัดการและนำทีม
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
  • สามารถมองภาพรวมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีความมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
  • สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์แผนงานขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และนำเสนอการขาย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 7. วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโครงการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะ Solar Rooftop
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับภาคีวิศวกร หากมีระดับสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 8. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ 2 – 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
  • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน