Wednesday 23 May 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

7 May 2018 เปิดอ่าน 10,880 ครั้ง

สมัครงาน มิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือกำเนิดที่ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข็มข้นให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรา จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เอง จนกลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลมิตรผล เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักวิจัย Pilot Plant
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือเกษตร
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานที่ประเทศจีนได้
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำประเทศจีน
 2. นักวิจัย (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการะบวนการชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิศวรกรรมเคมี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ในด้านเทคโนโลยีการหมัก
  • มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีการหมักในระดับห้องปฏิบัติการและโรงานต้นแบบ
  • สามารถออกแบบกระบวนการผลิตและ Facility ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Chemical process stimulation ต่างๆ เช่น Aspen plus, SuperPro Design, ChemCAD
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอ้อยและเทคโนโลยีน้ำตาล
  • มีประสบการณ์การยื่นจดสิทธิบัตร
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 3. นักวิจัย (พอลิเมอร์ย่อยสลายได้)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เคมี พอลิเมอร์ วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร
  • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้
  • มีความรู้ในเรื่องเทคนิคการขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีทักษะการบริหารจัดการงานวิจัย
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. Market Analyst
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  • มี Service-mind ในการให้บริการ และทำงานร่วมกับคนอื่น
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกได้
  • สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด, อ่าน, เขียน ในระดับดีมาก TOEIC อย่างน้อย 700
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนและใช้ software, programe, website, JAVA, mysql server, sql server, delphi, PSP ได้
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 6. วิศวกรเครื่องกล
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในเรื่อง Mechanical design
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 7. New Business Project Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี หรือโท สาขา MBA, Accounting, Business Development, International  Business
  • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์ที่ตรงกับงานมากกว่า 3 ปี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 8. ผู้บริหารงานโครงการ (วิศวกรรม/สถาปัตย์)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี หรือโท สาขา MBA,วิศวกรรม,  บริหารธุรกิจ, บริหารจัดการ/พัฒนาอสังริมทรัพย์, ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านบริหาร/พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์/ อาคารสำนักงาน/ ศูนย์การค้า/ โรงแรม/ ศูนย์การประชุม
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะในการประสานงานหลากหลายหน่วยงาน/ลูกค้า
  • สามารถอ่านแบบแปลน/ ผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคได้ และเข้าใจพรบ.ควบคุมอาคาร
  • สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด
  • สามารถทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการควบคุมน้อย
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 9. เจ้าหน้าที่เทคนิคบรรจุผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 10. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
  • สามารถควบคุมงานการซ่อมแซ่ม และติดตั้งเครื่องจักร ดูแลการผลิตได้
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 11. นักวิจัยอาวุโส ด้าน Remote Sensing
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขา Remote sensing and GIS
  • มีประสบการณ์การพัฒนาอัลกอรึทึมในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล ประมาณ 3-5 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกลขั้นสูง ทั้งในแบบ Optical และ RADAR หรือ รูปแบบอื่นๆ ได้
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C+, Python และสามารถทำงานกับโปรแกรม ENVI, IDL, ArcGIS, ERDAS
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเขียน จังหวัดชัยภูมิ
 12. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท ทางด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
  • มีทักษะในการบริหารบุคลากรและทีมงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
 13. จป.วิชาชีพ
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ 3  ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS  18001, CCF และระบบอัคคีภัย
  • มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
 14. เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain ( Food Service )
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / โท สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีจิตสำนึกในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 15. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ 2 – 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
  • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน