Monday 16 December 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! LINE ประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! LINE ประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

28 November 2019 เปิดอ่าน 33,710 ครั้ง

สมัครงาน LINE

LINE เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2554 LINE ได้เติบโดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นบริการระดับสากล ด้วยยอดผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก LINE ให้บริการ 17 ภาษาใน 230 ประเทศ จนในปัจจุบัน LINE ได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้ใช้หลายท่าน ทั้งนี้ เราจะมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน เพื่อทำให้ LINE เป็นแพลตฟอร์มทางมือถือที่ดีที่สุดในโลก
LINE Plus Corp. ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2556 นับเป็นความภาคภูมิใจที่ LINE เต็มไปด้วยบุคลากรที่ยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมเมอร์ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายและฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากกว่า 50 เชื้อชาติที่มาร่วมทำงาน มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศให้กับ LINE ด้วยกัน

LINE Corporation ประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง สมาชิกท่านใดต้องการหาข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการโดยคลิกลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Security Engineer
  คุณสมบัติ :
  • 3+ years of experience in cyber security and Incident response field.
  • 3+ years of experience in creating SOC center and/or instrumental in managing a success SOC.
  • Thorough understanding of cyber security frameworks, such as NIST CSF, CIS CSC etc.
  • Desirable knowledge of various compliance such as PCI DSS, SOX and GDPR is advantageous.
  • Strong experience in Incident response, running SOC and standing up security operations architecture for visibility, detection, containment and mitigation controls.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 2. Network Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or related.
  • At least 3 years+ of experience in Network engineer
  • Fast learner, enthusiastic, Initiative and problem solving to complete and meet the target.
  • Good interpersonal, communication and presentation.
  • Team player and can work independently.
  • Be patient and able to work under pressure
  • Experience with systems installation, configuration and administration of routers/switches, UNIX/Linux, and Windows-based systemsons
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 3. System Engineer
  คุณสมบัติ :
  • At least 3 years plus experience in UNIX, Linux and Windows Administrator and must have advance knowledge on Virtualization Technology.
  • In-Dept knowledge of Enterprise IT Infrastructure System (Server, SAN and Backup).
  • Experience in IT fields especially software configuration management.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 4. Head of Compliance
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Law or other related fields
  • Minimum 10 years in compliance from financial business
  • Good analytic thinking and communication with experience working with Regulators
  • Mature and have good advisory skill
  • Understand financial business and experience in applying knowledge of regulator and compliance risk
  • Good team player
  • Proficiency in English skill in both writing and speaking
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 5. Data Analyst
  คุณสมบัติ :
  • At least 3 years of direct working experience on the field.
  • Technical expertise regarding data models, database design development, data mining and segmentation techniques
  • Knowledge of and experience working with databases (SQL, MonogoDB etc), and analytics tools such as Tableau, Google Analytics etc.
  • Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy
  • Adept at queries, report writing and presenting findings
  • Good analytical and communication skills – can quickly understand, analyze, and communicate findings and insights
  • Knowledge working with ETL tools would be a plus
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 6. Database Administrator
  คุณสมบัติ :
  • 5+ years of DBA experience with Linux/UNIX including shell script development
  • Experience with database tuning to accommodate complex queries against large database
  • Strong communication skills that enable proactive and effective collaboration with a virtual team
  • Understanding and operating RDBMS (MySQL) and No-SQL (MongoDB) database
  • SQL programming/scripting skills
  • High availability databases skills (MySQL HA, MondoDB replication)
  • Experience and knowledge on PostgreSQL is a plus
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, เกษรทาวเวอร์, กรุงเทพ
 7. Data Engineer
  คุณสมบัติ :
  • BS degree or equivalent experience in Computer Science or related field
  • 2+ years experience in custom ETL design, implementation and maintenance on Hadoop clusters
  • 2+ years on hand-on development coding
  • Understanding of Hadoop ecosystem such as HDFS, YARN, MapReduce, Zookeeper, Kafka, HBase, Spark and Hive
  • Strong SQL skills, especially in the area of data aggregation
  • Good understanding of distributed system, basic mathematics such as statistics and probability
  • Comfortable with Git version control
 8. iOS Developer (Senior and Junior)
  คุณสมบัติ :
  • At least 3+ years of iOS development experience
  • Experienced building highly usable and performant iOS applications in Swift and Objective-C
  • Solid understanding of the full mobile development life cycle
  • Experience in supporting various devices and screen sizes
  • Solid understanding of common third-party iOS frameworks/APIs as well as common design patterns
  • Experience working with embedded databases/persistence (sqlite, realm, etc..)
  • Experienced with automated testing on iOS platform
  • Comfortable with agile/scrum development process and code reviews
  • In-depth understanding of JSON/RESTful APIs, web technologies
  • Good sense and understanding of UX/UI
  • Autonomous contributor, as well as good communication skills and abilities to working with a team
  • Fair command of written English
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, เกษรทาวเวอร์, กรุงเทพ
 9. Android Developer (Senior and Junior)
  คุณสมบัติ :
  • At least 3+ years of Android development experience
  • Experienced building highly usable and performant Android applications in Kotlin and JAVA
  • Solid understanding of the full mobile development life cycle
  • Experience in supporting various devices and screen sizes
  • Solid understanding of common third-party Android frameworks/APIs as well as common design patterns
  • Experience working with embedded databases/persistence (sqlite, realm, etc..)
  • Experienced with automated testing on Android platform
  • Comfortable with agile/scrum development process and code reviews
  • In-depth understanding of JSON/RESTful APIs APIs, technologies
  • Good sense and understanding of UX/UI
  • Autonomous contributor, as well as good communication skills and abilities to working with a team
  • Fair command of written English
 10. Full Stack Developer
  คุณสมบัติ :
  • Experienced with back-end web development. Our main backend technology stacks include Ruby on Rails and Golang. Experience working with Rails is preferred, but not required if you have experience with other server-side MVC frameworks and is a fast learner. We also use Node.js, Java etc.
  • Experienced with front-end development. Experience with Javascript MVC frameworks is a plus
  • Experienced with the tools of the trade, such as common unix command line tools
  • Write consistent code of high
  • Motivated to build and constantly improve great products
  • Resourceful, eager to learn quickly and constantly improve your skills and knowledge
  • Productive and can contribute well in a team
  • Fair command of written English
 11. Senior Quality Assurance
  คุณสมบัติ :
  • CS/MIS/EE or related BS graduate
  • Experience software quality assurance model or methodology, familiar with quality metrics.
  • Experienced in test automation
  • Experience testing in both iOS and Android OS is a plus
  • Background in scrum development is a plus
  • At least 7-year experience in software QA
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, เกษรทาวเวอร์, กรุงเทพ
 12. Golang Server Developer
  คุณสมบัติ :
  • Motivated to build and constantly improve great products
  • Resourceful, eager to learn quickly and constantly improve your skills and knowledge
  • Productive and can contribute well in a team
  • Fair command of spoken and written English
  • Strong interpersonal skills and time management skills
  • Strong analytical and troubleshooting skills
  • Experience with back-end web development with Golang
  • Has hands-on experience with front-end.
  • Experience with Javascript MVC frameworks is a plus
  • Experience with scripting and working in a Linux environment
  • Experience with DevOps practices and CI/CD pipelines
  • Strong foundation using Docker to both create Docker images and deploy Docker containers
  • Write consistent and testable code of high quality.
  • Experience with testing, understand the concept of TDD, can write unit, integration, and E2E tests
  • Working knowledge of building micro-services architecture and fault-tolerant distributed systems
  • Working knowledge of design patterns and best practices
 13. Content Marketing Support
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration or any related filed
  • At least 1 – 2 years of working experience in social media management and/or content marketing
  • Able to communicate and convey ideas to support content creation
  • Familiarity with various social media platforms
  • A team player who is able to collaborate with others in a multicultural environment
  • Analytical mindset and strong use of data-driven decision making
  • Good command of English and Thai
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, เกษรทาวเวอร์, กรุงเทพ
 14. Social Media Marketing
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Marketing, Communications or any related filed
  • 4 – 5 years of experience in leading and executing social media strategies across multiple platforms (Facebook, LINE, Twitter, Instagram, YouTube, etc.)
  • Experience with social media management and monitoring tools
  • Experience in digital marketing, brand marketing or communications planning/execution
  • Hands-on knowledge of digital media tools such as digital photography and tools used for social content
  • Proven ability to lead, plan, develop and implement projects
  • Analytical mindset and strong use of data-driven decision making
  • Understanding of social media trends and best practices across the digital and new media sector
  • Ability to thrive in collaborative, dynamic and fast-paced work environment with demonstrated attention to detail and accuracy
  • Fluency in both English and Thai
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, เกษรทาวเวอร์, กรุงเทพ
 15. Social Media Marketing
  คุณสมบัติ :
  • BA/BS or equivalent working experience (3-5 years in a similar role)
  • Experience creating online content for applications or web and ability to analyze the result including copywriting
  • Experience with Google analytics, Facebook, and other top social media channels
  • Excellent writing skill for Thai and English
  • Creative mindset
  • Demonstrates the ability to handle a variety of responsibilities under pressure and tight timelines
  • Highly organized and have working systems for time management, personal and project scheduling, work prioritization, and progress tracking
  • Proficient in Microsoft Office
  • Good presentation skills
  • Basic SEO understanding is a plus
  • Understanding of basic best practices and usage of key social media channels, able to rationalize the type of content and approaches to be adopted on each channel
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, เกษรทาวเวอร์, กรุงเทพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน Line ประเทศไทย คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน